"Euroaptieka internetā" правилами клуба лояльности

1. Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums:

1.1.       EUROAPTIEKA INTERNETĀ ir interneta aptieka, kas atrodas  www.e-euroaptieka.lv.

1.2.       Pārdevējs  - AZETA, SIA, reģistrācijas Nr. 40203024732 juridiskā adrese: Cēsu iela 31-k3, Rīga, LV-1012.

1.3.       Jūs/Pircējs  - klients, kurš iegādājas vai pasūta preces interneta aptiekā un ir tā gala lietotājs vai izmanto citus interneta aptiekā sniegtos pakalpojumus.

1.4.       EUROAPTIEKA INTERNETĀ tiešsaistes klubs jeb Lojalitātes klubs – Pārdevējam interneta aptiekas EUROAPTIEKA INTERNETĀ lojalitātes programma, saskaņā ar kuru Jūs varat saņemt īpašas atlaides un/vai citus ekskluzīvus piedāvājumus, iepērkoties EUROAPTIEKA INTERNETĀ Lojalitātes kluba noteikumos noteiktajā kārtībā.

1.5.       Lojalitātes kluba noteikumi / noteikumi – tie ir EUROAPTIEKA INTERNETĀ lojalitātes kluba noteikumi, to grozījumi, papildinājumi, kuri ir publicēti EUROAPTIEKA INTERNETĀ tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv.

1.6.       Privātuma politika  -  dokuments, kurā noteikti par Jums ievākto un apstrādāto personas datu mērķi, avoti, tiesiskie pamati, noteiktas datu subjektu tiesības un to īstenošanas kārtība, kā arī sniegta cita informācija, kas saistīta ar Jūsu personas datu aizsardzību.

1.7.       Konts  –   personīgais konts, kas izveidots interneta veikalā www.e-euroaptieka.lv un aizsargāts ar Pircēja lietotājvārdu un paroli.

2. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1. Šie noteikumi nosaka vispārējos dalības nosacījumus Lojalitātes klubā. Attiecības, kuras šie Noteikumi neregulē vai regulē tikai daļēji, tiek regulētas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

2.2. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir bez ierunām no tā atbrīvots, ja Pircējs nav pilnībā vai daļēji iepazinies ar Lojalitātes kluba noteikumiem, lai gan viņam tāda iespēja tika dota.

2.3. Pārdevējs patur tiesības mainīt, labot vai papildināt Lojalitātes kluba noteikumus.

3. KĻŪSTI PAR LOJALITĀTES KLUBA BIEDRU

3.1. Lai kļūtu par Lojalitātes kluba biedru un izmantotu Lojalitātes kluba priekšrocības, Pircējam ir jāizveido lietotāja konts www.e-euroaptieka.lv un jāreģistrējas, reģistrācijas laukā ievadot datus, kas atzīmēti kā obligāti. Norādīto datu sniegšana ir obligāts nosacījums veiksmīgai reģistrācijai. No 28.07.2023. Pircēji kļūst par Lojalitātes kluba biedriem pēc lietotāja konta izveidošanas.

3.2. Pircēji, kuri izveidojuši lietotāja kontu līdz 28.07.2023., var kļūt par Lojalitātes kluba biedriem, savā izveidotajā lietotāja kontā izsakot piekrišanu kļūt par Lojalitātes kluba biedriem.

4. LOJALITĀTES KLUBA PRIEKŠROCĪBAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Lojalitātes kluba biedriem ir tiesības saņemt papildu priekšrocības, kas paredzētas tikai Lojalitātes kluba biedriem:

4.1.1. Izdevīgākas cenas iepērkoties interneta veikalā www.e-euroaptieka.lv

4.1.2. Īpašas atlaides un piedāvājumi, iepērkoties interneta veikalā www.e-euroaptieka.lv;

4.1.3. Atlaižu kodi iepirkšanās www.e-euroaptieka.lv.

4.2. Pārdevējam ir tiesības atteikt Jums piešķirt Lojalitātes kluba priekšrocības, ja ir aizdomas, ka tās tiek izlietotas krāpšanas vai konta nelikumīgas izmantošanas rezultātā.

 

5. IZSTĀŠANĀS NO LOJALITĀTES KLUBA

5.1. Lai pamestu Lojalitātes klubu, Pircējs var pats anulēt sava interneta veikala www.e-euroaptieka.lv lietotāja kontu vai iesniedzot pārdevējam pieprasījumu atcelt viņa konta reģistrāciju.

5.2. Ja lietotājs neveic pasūtījumu savā kontā ilgāk par 3 (trīs) gadiem, viņa pirkuma dati tiek iznīcināti un/vai anonimizēti, t.i., neatgriezeniski tiek dzēsta vai mainīta personu identificējoša informācija.

 

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

6.1. Apstrādājot Jūsu personas datus, mēs vadāmies pēc Privātuma politikas, kas ir publicēta vietnē www.e-euroaptieka.lv.

 

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā daļēji vai pilnībā mainīt Lojalitātes kluba noteikumus, apturēt vai izbeigt Lojalitātes kluba darbību, iepriekš personīgi nebrīdinot. Par šādiem lēmumiem Jūs tiksiet informēts publiski internetā vietnē www.e-euroaptieka.lv un/vai citos informācijas kanālos.

7.2. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Attiecības, kas rodas, pamatojoties uz šiem Noteikumiem, regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

7.3. Ikviens strīds, domstarpības vai pretenzija, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīta ar tiem, kā arī strīdi par Noteikumu pārkāpumu vai to spēkā esamību, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisināt sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.