Noteikumi

Noteikumos izmantotie termini un to skaidrojums:

Noteikumi – Interneta aptiekas EUROAPTIEKA internetā lietošanas noteikumi, to grozījumi, papildinājumi, kuri ir publicēti EUROAPTIEKA internetā aptiekas tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv.

Pārdevējs – SIA “AZETA”, reģ. Nr. 40203024732, juridiskā adrese: Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 63588751, e-pasts: [email protected].

Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona (kuras vārdā rīkojas tās pilnvarots pārstāvis), kura tīmekļa vietnē ar vai bez reģistrācijas veic Pasūtījumu un samaksu par pasūtītajām Precēm. Juridisko personu tiesībām iegādāties bezrecepšu zāles pastāv Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi.

Tīmekļa vietne - tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.e-euroaptieka.lv, kurā Pircējam tiek nodrošināta iespēja veikt Preču pasūtījumus un maksājumus par pasūtītajām precēm tiešsaistes režīmā, kā arī izvēlēties citus maksājumu veidus, sev vēlamo Preču saņemšanas veidu.

Interneta aptieka - Pārdevēja struktūrvienība “Aptieka – 63”, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir Mārupes iela 35, Rīga, LV-1002, licence: A00709 un tīmekļa vietnes adrese:  www.e-euroaptieka.lv, tālrunis Interneta aptiekā: 63588751,  e-pasts: info@e-euroaptieka.lv. Pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšana, izmantojot tīmekļa vietni”, struktūrvienība īsteno Interneta aptiekas darbību un nodrošina farmaceitiskās konsultācijas Pircējiem.

Aptieka – Pārdevēja struktūrvienība – aptieka, kas nodrošina pacientu farmaceitisko aprūpi.

Preces – jebkuras redzamā veidā Interneta aptiekas tīmekļa vietnē izvietotas preces, kuras Pircējam ir iespējams pasūtīt un iegādāties.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas, pašam veicot preču atgriešanu.

Pasūtījums – Interneta aptiekas tīmekļa vietnē www.e-euroaptieka.lv Pircēja tiešsaistē veikts pasūtījums, kurā Pircējs norāda: Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, Pasūtījuma apmaksas veidu, Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums ir pilnīgi izpildīts, kad Pircējs ir saņēmis Preces un veicis samaksu pilnā apmērā par Pasūtījumā norādītajām Precēm un izvēlēto Preču piegādes veidu, izmantojot kādu no Pārdevēja piedāvātajiem apmaksas veidiem.

Pasūtījuma pieņemšana – automātisks paziņojums Pircējam no Interneta aptiekas sistēmas, ka Pircēja veiktais pasūtījums Tīmekļa vietnē ir pieņemts un sākta tā komplektēšana, kas tiek Pircējam izsūtīts uz tā norādīto e-pasta adresi.

Paku automāts- ierīce ar fiksētu atrašanās vietu Preču saņemšanai. DPD Paku Skapis, Itella Smartpost paku terminālis, Venipak Pakomāts vai Omniva Pakomāts.

Iepirkumu grozs – virtuāls preču grozs, kurš Pircējam nodrošina iespēju iekļaut vai dzēst Preces no izvēlēto Preču saraksta pirms Pasūtījuma pabeigšanas. Iepirkuma grozā iekļauto Preču pieejamība netiek garantēta līdz brīdim, kad Pasūtījums ir pilnīgi pabeigts.

Reģistrēts lietotājs – Pircējs, kurš ir izvēlējies veikt reģistrāciju Tīmekļa vietnē un dot piekrišanu personas datu apstrādei, sniedzot par sevi ziņas standartizētas anketas veidā, lai nodrošinātu Pircēja identifikāciju Interneta aptiekā, papildu funkcionalitāti Tīmekļa vietnē, kura nav pieejama nereģistrētiem lietotājiem un citas priekšrocības, turpinot lietot Tīmekļa vietni. Reģistrēts lietotājs var jebkurā laikā atcelt doto piekrišanu konta personas datu apstrādei Tīmekļa vietnē, pieprasot dzēst tā Tīmekļa vietnē reģistrēto kontu.

Bezrecepšu zāles – preces, kuras ir Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, un kuras Pircējs Interneta aptiekas tīmekļa vietnē var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes. Pirms zāļu lietošanas pircējam ir iespēja saņemt bezmaksas farmaceita konsultāciju par konkrētajām zālēm un ir jāievēro sekojošais: „Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms uzsākt zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu!”

Uztura bagātinātāji – preces, kuras ir Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā iekļauti uztura bagātinātāji. Pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir jāņem vērā sekojošais: “Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!”

Speciālā pārtika- mākslīgie maisījumi zīdaiņiem, kas paredzēti zīdaiņu īpašajai diētai dzīves pirmo mēnešu laikā un apmierina šādu zīdaiņu uztura prasības līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai un ir reģistrēta Pārtikas un veterinārā dienesta Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā.

Lojalitātes programmas klients – Reģistrēts lietotājs, kurš, veicot reģistrāciju Tīmekļa vietnē, skaidri izteicis savu piekrišanu saņemt no Pārdevēja un/vai tā sadarbības partneriem sekojošu informāciju: mārketinga piedāvājumus, īpaši Pircējam sagatavotus piedāvājumus, kā arī informāciju par dažādām Preču izpārdošanas akcijām un citiem piedāvājumiem. Reģistrēts lietotājs Tīmekļa vietnē var jebkurā laikā mainīt augstāk minēto piedāvājumu saturu, atbilstoši piedāvātajām iespējām, vai atteikties no šādas informācijas saņemšanas kopumā.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces.

Atteikuma tiesības - Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā definēta kā „patērētājs”) tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes dienas, nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no Distances līguma (no distances līguma veidā pasūtītās preces vai pakalpojuma).

Atlaižu kupons – Mārketinga kampaņu laikā, veicot Pasūtījumu, Pircējam var tikt piedāvāta iespēja izmantot Atlaižu kuponu papildu atlaides iegūšanai, kā atlaidi Pirkumam noteiktas naudas summas vērtībā vai bezmaksas dāvanas saņemšanai.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie paredz vispārējos Interneta aptiekas www.e-euroaptieka.lv darbības noteikumus. Noteikumi piemērojami, ja Pircējs izvēlas un iegādājas Interneta aptiekā piedāvātās Preces un pakalpojumus vai jebkādā citā veidā izmanto Interneta aptiekas sniegtos pakalpojumus.

1.2. Informācija par Pircēja personas datu apstrādi, lietojot Interneta aptieku, ir ietverta Privātuma politikā, kas ir pieejama Tīmekļa vietnē.

1.3. Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā ir tiesīga veikt:

1.3.1. rīcībspējīga fiziska persona;

1.3.2. tiesībspējīga juridiska persona;

1.3.3. nepilngadīga persona, bet ne jaunāka par 14 gadiem, kas ir informējusi savu likumisko pārstāvi par Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā un likumiskais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumiskais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

1.4.     Izmantojot Interneta aptiekas Tīmekļa vietni jebkādā veidā, Pircējs apstiprina, ka tam ir tiesības iepirkties Interneta aptiekā – tas atbilst šajos Noteikumos noteiktajai Pircēja definīcijai.

1.5.     Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumiem, to grozījumiem vai papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē un tie stājas spēkā to publicēšanas dienā, ja Noteikumi nenosaka citādi.

1.6.     Ja Pasūtījums ir pieņemts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemēroti tie Noteikumi, kuri bija spēkā līdz Pasūtījuma pieņemšanas brīdim, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi.

1.7.     Ja Pircējs nav iepazinies un (vai) pilnīgi vai daļēji nepiekrīt Noteikumiem, tad Pircējam nebūs iespējams veikt Preču pasūtījumu Interneta aptiekā. Pircējam veicot pasūtījumu Interneta aptiekā, uzskatāms, ka tas ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt, kā arī ir informēts par personas datu apstrādi, iepazīstoties ar Privātuma politiku.

1.8. Pārdevējam ir tiesības atteikties reģistrēt personu kā Interneta aptiekas lietotāju, kā arī Pārdevējam ir tiesības atteikties noslēgt ar personu līgumu par Interneta aptiekas lietošanu, ja personas reģistrācijai un attiecīgā līguma noslēgšanai ir tiesiski šķēršļi vai Pircējs objektīvi kaitē Interneta aptiekas darbībai.

1.9.  Pārdevējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajam, ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, izņemot, ja Noteikumi nosaka citādi. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kuras ir spēkā Pasūtījuma pilnīgas pabeigšanas brīdī.

1.10.     Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē Pircējs Preču Pasūtījumus var veikt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrācijas.

           1.10.1.     Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, tad Tīmekļa vietnes sākumlapā jāizvēlas poga “Pievienoties” un sadaļā “Jaunu pircēju reģistrācija” jāaizpilda pieprasītā informācija. Pircējs izveido paroli, lai piekļūtu savam profilam nākotnē. Pircējam ir iespēja piekrist saņemt informatīvos paziņojumus uz norādīto e-pasta adresi. Izveidojot profilu klientam ir iespēja piekļūt savu pasūtījuma izpildes gaitai un vēsturei. Pēc reģistrācijas apstiprināšanas, Pircējam ir iespēja norādīt papildu (ne obligātu) informāciju, ja tas vēlas saņemt personalizētus piedāvājumus.

           1.10.2.     Veicot reģistrāciju, Pircējam ir iespēja izvēlēties saņemt informāciju un piedāvājumus no Pārdevēja (un) vai tā partneriem. Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt šādu informāciju, tad šāds Reģistrēts lietotājs šo Noteikumu kontekstā uzskatāms par Lojalitātes programmas klientu. Atkarībā no informācijas, kuru Pircējs ir izvēlējies saņemt, Pārdevējs Lojalitātes programmas ietvaros var izsūtīt Pircējam informāciju par Preču izpārdošanām, akcijas produktiem, personalizētus piedāvājumus, pamatojoties uz pirkumu vēsturi, informāciju un piedāvājumus no Pārdevēja sadarbības partneriem.

1.10.3. Pircējs ir atbildīgs par sava Reģistrētā lietotāja konta pieslēgšanās datu glabāšanu un nodošanu trešajām personām. Ja Interneta aptiekā Pasūtījumu veic trešās personas, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas veiktajām darbībām.

1.11.      Informācija, ko Pircējs norāda saskaņā ar Noteikumu 1.10. apakšpunktu ir nepieciešama Pakalpojuma izpildei. Veicot Pasūtījumu Tīmekļa vietnē, Pircēja pienākums ir norādīt patiesu un pareizu informāciju (saņēmēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese).  Pārdevējs nav atbildīgs par preces piegādes kavējumu vai nepiegādātu Preci, ja Pircējs veicot Pasūtījumu ir norādījis kļūdainu vai neprecīzu informāciju.

 

2. Katalogs, preces, preču cenas

2.1.  Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Faktiski piegādātās Preces vai to iepakojumi var atšķirties no ilustrācijās norādītajiem pēc to lieluma vai izskata, tomēr Pārdevējs darīs maksimāli iespējamo, lai šādu atšķirību nebūtu vai tās būtu minimālas.

2.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt, ka Pircējam piegādāto Preču atlikušais derīguma termiņš nav īsāks par 3 (trīs) mēnešiem.

2.3. Jebkāda un jebkādā formātā Tīmekļa vietnē izvietotā informācija jeb saturs, tajā skaitā, bet ne tikai, fotogrāfijas un citi vizuālie materiāli, ir Pārdevēja īpašums. Šāds saturs tiek aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Jebkādas darbības ar šo saturu, jebkādos nolūkos, var būt autortiesību vai citu tiesību aktu pārkāpums. Tīmekļa vietnes satura izmantošana, pārdošana, izplatīšana, pavairošana, atvasinātu darbu radīšana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas ir aizliegta.

2.4. Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras Preces vizuālā attēlojuma un preces apraksta.

2.5. Preču cenas Interneta aptiekā norādītas Eiro ar PVN, ar katrai precei piemērojamo PVN likmi.

2.6. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes un (vai) citu izvēlēto pakalpojumu maksa tiek piemērota papildus Preču cenai. Uz Pasūtījuma veikšanas brīdi spēkā esošā maksa par piegādi Pircējam tiek attēlota veicot Pasūtījumu, atkarībā no piegādes veida un vietas.

2.7. Preču cenā nav iekļauta Maksa par iepakojumu. Maksa par iepakojumu tiek piemērota papildus Preču cenai. Iepakojuma izmaksas ir norādītas pie pasūtījuma summas Iepirkumu grozā. Iepakojuma izmaksas netiek ieskaitītas minimālās groza vērtības un bezmaksas piegādes sliekšņa aprēķinā. Maksai par iepakojumu netiek piemēroti Atlaižu kuponi.

 

3. Iepirkumu grozs

3.1. Iepirkumu grozs veidojas, Pircējam aplūkojot Preču katalogu un pievienojot izvēlētās preces grozam, nospiežot pogu “UZ GROZU”. Pievienojot preces iepirkumu grozam, Pasūtījums netiek veikts. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt – pievienot vai dzēst Preces.

3.2. Preces Tīmekļa vietnē Pircējs var meklēt, izmantojot piedāvātās meklēšanas funkcijas. Preces var atlasīt pēc dažādiem kritērijiem, piemēram: Nosaukums, Ražotājs, Preces veids, kategorija vai Cena.

3.3. Pircējam, pēc Preču atlases veikšanas Iepirkumu grozā, Pasūtījuma veikšanai nepieciešams nospiest pogu “GROZS”, pēc kā tiks attēlotas visas līdz šim Iepirkumu grozam pievienotās preces. Lai uzsāktu Pasūtījuma veidošanu, Pircējam nepieciešams nospiest pogu “TURPINĀT”.

3.4. Gadījumos, kad vairāki Pircēji vienlaicīgi ievietojuši Iepirkumu grozā vienu un to pašu Preci, kuras pieejamais vienību skaits ir mazāks par Pircēju skaitu, veikt pasūtījumu būs iespējams tiem Pircējiem, kuri pirmie būs sākuši veikt un pabeiguši Pasūtījumu. Ja Iepirkumu grozā ievietotā Prece kļūst izpārdota, tad vietnes automatizētā sistēma neatļaus pabeigt Pasūtījumu ar šo Preci un vizuāli brīdinās Pircēju par izmaiņām Preču sarakstā un Pasūtījuma samaksas summā.

3.5. Gadījumos, kad Pircējs Preci ievietojis Iepirkumu grozā, bet vēl nav uzsācis Pasūtījuma veidošanu un šajā laika intervālā ir mainījusies preces cena, tad Tīmekļa vietnes automatizētā sistēma vizuāli brīdinās Pircēju par izmaiņām Preču sarakstā un Pasūtījuma samaksas summā.

3.6. Tīmekļa vietnes darbības noslodzes vai tehnisku iemeslu dēļ, pēc Preču pasūtījuma apmaksas, var gadīties, ka nopirktās Preces tomēr nav Interneta aptiekas preču atlikumā. Šādā gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju (uz Pircēja norādīto kontaktinformāciju vai Pircēja, kā reģistrētā Reģistrēta lietotāja ievadīto kontaktinformāciju) par faktu, ka pasūtītās un iegādātās Preces nav pieejamas Interneta aptiekā. Šādā gadījumā Pārdevējs var vienoties ar Pircēju par naudas atgriešanu (naudas pārskaitījums uz Pircēja bankas norēķina kontu, no kura tika veikts pirkums), par Precēm, kuras nav Interneta aptiekas krājuma atlikumā, vai var piedāvāt Pircējam iegādāties citas līdzvērtīgas preces, vienojoties ar Pircēju katrā gadījumā atsevišķi.

3.7. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo / maksimālo Preču vienību daudzumu konkrētai Precei vienā Pasūtījumā.
 

 

4. Preču piegādes veidi, termiņi un maksa par piegādi

4.1. Veidojot Pasūtījumu, Pircējs izvēlas Preču saņemšanas veidu. Preču piegādes veidi, informācija par piegādes termiņiem un piegādes maksu pieejama https://www.e-euroaptieka.lv/precu-piegade.

4.2. Piegādes, kas veicamas uz Paku automātiem un Itella Smartpost paku punktiem (Narvesen) var aizkavēties sakarā ar pasta pakalpojumu sniedzēja noslodzi.

4.3. DPD Paku Skapis, Omniva Pakomāts un Venipak Pakomāts atrodas ārpus telpām, kur uz sūtījumiem var iedarboties āra gaisa temperatūra, tāpēc uz šiem Paku automātiem netiek nodrošināta bezrecepšu zāļu piegāde, tādēļ, ja Pircēja pasūtījumā būs bezrecepšu zāles, pasūtījumu nevarēs izvēlēties saņemt Paku automātos, bet citās piegādes vietās.

 

 

5. Apmaksas noteikumi

5.1. Pēc piegādes veida izvēles, Pircējam ir iespēja izvēlēties maksāšanas veidu.

5.2. Pircējs var apmaksāt Pasūtījumu sekojošos veidos:

5.2.1. Ar VISA/MasterCard norēķinu kartēm veikt apmaksu tiešsaistē, Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē.

            5.2.2. Izmantojot kādu no piedāvātajām Internetbanku sistēmām. Piedāvātās sistēmas – Luminor, SEB, Swedbank, Citadele, Revolut. Risinājumu nodrošina Pārdevēja partneris Kevin EU, UAB.

                      5.2.3. Ja ir izvēlēts Preču piegādes pakalpojums uz Pircēja norādītu adresi ar kurjerdienesta starpniecību, tad Pircējam ir iespēja Pasūtījumu apmaksāt ar VISA/MasterCard maksājumu karti Preci saņemot. Šim piegādes veidam apmaksa ar skaidru naudu nav iespējama.

5.3. Pārskaitījuma veikšanas izmaksas uz Pārdevēja Interneta aptiekas norēķinu kontu sedz Pircējs.

5.4. Maksājums tiek uzskatīts par saņemtu, kad tas ir saņemts Pārdevēja bankas norēķinu kontā.

 

6. Pasūtījuma izpilde

6.1.       Pasūtījuma piegādes un izpildes laiks ir atkarīgs no izvēlētā Preču apmaksas veida un laika, kad Pasūtījums ir veikts.

6.2.       Pasūtījums uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs pilnībā pabeidzis Pasūtījumu, kā arī saņēmis Pasūtījuma apstiprinājumu e-pastā.

6.3.       Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces ar kurjer dienesta starpniecību, tad:

              6.3.1.    pasūtītās Preces tiks piegādātas uz Pircēja Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes adresi pēc Pasūtījuma apstiprināšanas;

              6.3.2.    pirms Preču piegādes Pircēja norādītajā adresē, kurjers sazinās ar Pircēju piegādes vietas un laika precizēšanai;

              6.3.3.    Pārdevējs neuzņemas atbildību par kavētu Preces piegādi vai nepiegādātu Preci, ja Pircējs nav sastopams Pasūtījumā norādītajā adresē tajā laikā, par kādu tas vienojies ar kurjeru;

             6.3.4.    ja tika uzsākta Preču piegādes pakalpojuma veikšana, bet tas nebija pilnīgi izpildāms Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, norādīta nepareiza piegādes adrese), tad samaksa par šo piegādes pakalpojumu Pasūtījuma anulēšanas gadījumā, Pircējam netiek atgriezta.

6.4.       Gadījumā, ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas saņemt Preces kādā no Paku automātiem vai citiem Pasūtījuma noformēšanas brīdī izvēlei pieejamajiem Preču saņemšanas punktiem, tad, saņemot informatīvu SMS īsziņu par sūtījuma atrašanos attiecīgajā saņemšanas punktā, Pircējs var doties saņemt iegādātās Preces.

6.5.       Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes pakalpojumu sniedzēju piegādes kavējumiem, neatkarīgi no iemesliem vai apstākļiem, kuru dēļ tie radušies.

 

7. Preču saņemšana

7.1. Piegādātās Preces Pircējs saņem kartona kastē vai kādā citā aizsargājošā ārējā iepakojumā.

7.2.    Pirkumu apliecinošs dokuments – pavadzīme, Pircējam, neatkarīgi no samaksas vai piegādes veida, tiek sagatavota un izsūtīta elektroniskā formā uz Pasūtījumā norādīto e-pasta adresi. Elektroniskā pavadzīme derīga bez paraksta. Veicot Pasūtījumu Pircējs apstiprina savu piekrišanu saņemt pirkuma pavadzīmi elektroniski.

7.3. Pircējam, saņemot Preces, ir pienākums atvērt ārējo Pasūtījuma iepakojumu un pārliecināties par to, vai ir piegādāta Pircēja Pasūtītā Prece (tajā skaitā, piegādāts pasūtītais Preču skaits) un, vai nav konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi.

7.4. Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu – Pasūtījuma izpildi. Preču saņemšanas fakta apliecināšanas veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:

 

Preču saņemšanas veids

Apliecinājuma forma

Pasūtījuma izņemšana

7.4.1.

Preču piegāde uz Pircēja norādītu adresi Latvijas Republikas teritorijā ar kurjerdienesta starpniecību.

Pircējs parakstās uz Pavadzīmes - rēķina vai kurjera elektroniskajā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīga portatīvā datora ekrāna.

Piegādes brīdī.

7.4.2.

Preču piegāde uz Itella Smartpost paku termināli, Omniva Pakomātu

Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Paku automāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku. 

7 (septiņu) dienu laikā.

7.4.3.

Preču piegāde uz DPD Paku Skapi

Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs Paku automāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas Paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku. 

5 (piecu) dienu laikā.

7.4.4.

Preču piegāde uz Itella Smartpost paku punktu (Narvesen)

Pircējs parakstās sūtījuma izsniegšanas dokumentā.

14 (četrpadsmit) dienu laikā.

7.5. Ievērojot neatbilstības Preču kvalitātē un/vai Preču komplektācijā, Pircējs, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas, informē Pārdevēju par Preci kuras kvalitāte un/vai komplektācija ir neatbilstoša vai ir konstatētas neatbilstības Preču daudzumā, uzskaita neatbilstības aizpildot veidlapu, kas ir pieejama https://www.e-euroaptieka.lv/precu-atgriesana vai arī nosūtot neatbilstības aprakstu un sūtījuma datus uz info@e-euroaptieka.lv.

7.6. Ja Pircējs ir pieņēmis piegādātās Preces bez komentāriem un 2 (divu) dienu laikā, no Preces saņemšanas brīža, nav informējis par neatbilstībām Distances līguma noteikumiem, Pircējs apliecina, ka Preces ir piegādātas nebojātā iepakojumā, un to daudzums, kvalitāte un komplektācija atbilst Distances līguma noteikumiem. Uzskatāms, ka ar pārdošanu saistītie pakalpojumi un Preču piegāde ir veikti atbilstoši.

7.7. Gadījumā, ja Pircējam ir piegādāta Prece, ko Pircējs nav pasūtījis (tajā skaitā, Pasūtījums sakomplektēts neprecīzi), vai ir konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi, Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@e-euroaptieka.lv, aprakstot pretenzijas būtību. Pircējs un Pārdevējs vienojas par situācijas atrisināšanu.      

7.8. Ja Pircējs Preci neizņem 7.4.apakšpunktā minētajā termiņā un Pircējs nav vienojies ar Pārdevēju par izņemšanas laika pagarinājumu, Prece tiek atgriezta uz Pārdevēja noliktavu.  Šādā gadījumā Pircējam, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, no Preces saņemšanas termiņa beigām, tiek atmaksāta par Precēm samaksātā naudas summa ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu, kādu Pircējs izmantoja iegādājoties Preci. Ja Pircējs par Precēm norēķinājies izmantojot maksājumu karti Pārdevējam nav zināmi Pircēja bankas rekvizīti, šajā gadījumā Pārdevējs sazināsies ar Pircēju, lai vienotos par naudas atgriešanu. Šajā punktā minētajā gadījumā Piegādes maksa Pircējam netiek atgriezta.

 

8. Farmaceitiskās konsultācijas

8.1. Pircējs ir tiesīgs saņemt un tam tiek nodrošināta iespēja pieprasīt bezmaksas farmaceita konsultācijas darba dienās no 10:00 līdz 18:00.

8.2. Pircējs konsultāciju var saņemt sekojošos veidos: 1) zvanot pa tālruni 63588751; 2) izmantojot e-pasta saraksti – info@e-euroaptieka.lv; 3) izmantojot Tīmekļa vietnē Pircējam piedāvāto tiešsaistes sarakstes funkcionalitāti.

8.3. Pārdevējs sniedz atbildi konsultācijas pieprasījumam 24 stundu laikā.

8.4. Pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai konsultāciju saturs tiek ierakstīts.

 

9. Preču kvalitāte un atbildība par Preču uzglabāšanu

9.1. Preču (t.sk. Bezrecepšu zāļu) derīguma termiņš un ražotājs ir norādīts uz Preču iepakojuma.

9.2. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā. Lai izmantotu Atteikuma tiesības, Precēm ir jābūt nelietotām, nebojātām un savā sākotnējā izskatā (ar nenoņemtām un nebojātām etiķetēm, nenoplēstām aizsardzības plēvēm utt.). Pircējs ir atbildīgs par Preču vērtības samazināšanos, ja Preces izmantojis nolūkam, kādam tās nav paredzētas.

9.3. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju.

 

10. Garantija

10.1. Garantija ir ražotāja apsolījums bez maksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece  neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

10.2. Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese. Garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

 

11.  Atteikuma tiesības

11.1.  Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

11.2.  Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

11.2.1. Pircējs ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai tām drīz beidzas derīguma termiņš;

11.2.2. Pircējs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, jo īpaši, attiecībā uz higiēnas precēm, kosmētiku;

11.2.3. iegādātas bezrecepšu zāles, uztura bagātinātāji un/vai medicīnas preces kurām, saskaņā ar 2007.gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

11.2.4. Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām.

11.3.  Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par Preču glabāšanas prasību ievērošanu (temperatūra, mitrums) līdz Preces atgriešanai Pārdevējam, saskaņā ar Preces uzglabāšanas instrukcijā noteiktajām prasībām. Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.), nelietotām un tā, lai Preces nesaņemtu ārējo apstākļu nelabvēlīgo iedarbību. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircējam par Preci samaksāto naudu.

11.4.  Par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, aizpildot atteikuma veidlapu, kas ir pieejama https://www.e-euroaptieka.lv/precu-atgriesana.  Pircējs var izmantot pievienoto Atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Aizpildīto veidlapu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi: info@e-euroaptieka.lv, juridisko adresi: Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012, vai faktisko adresi: Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012. Pēc aizpildītās Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku. Atteikuma veidlapu var aizpildīt un iesniegt Tīmekļa vietnē, kā arī saņemt pēc pieprasījuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi info@e-euroaptieka.lv.

11.5.  Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, atdot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā vai nosūtot pa pastu, izmantojot pasta pakalpojumus vai kādā citā Pircējam ērtā nosūtīšanas veidā.

11.6. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

11.7. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas, izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādāšanas veids, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma) un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu, kādu Pircējs izmantoja iegādājoties Preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim.

11.8. Ja tiek atgriezta tikai daļa Preču, piegādes izdevumi tiek atmaksāti tikai tādā gadījumā, ja pārējām tā paša pasūtījuma Precēm, pērkot tās atsevišķi, tiktu piemērots zemāks tarifs, nekā tarifs, kas piemērots pērkot Preces kopā ar atgriežamajām Precēm, un tikai tādā apmērā, kas ir vienāds ar norādīto tarifu starpību.

11.9.  Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties, kā arī neveikt atmaksu, ja iestājas kāds no 11.2. punktā norādītajiem gadījumiem.

 

12.  Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

12.1.  Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir nodevis un Pircējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.

12.2.  Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”.

12.3.  Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

 

13.  Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

13.1. Ikviens Pircējs var izteikt Interneta aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Interneta aptiekas darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@e-euroaptieka.lv vai nosūtot pa pastu uz Pārdevēja juridisko adresi: Cēsu iela 31-k1, Rīga, LV-1012.

13.2. Pārdevējs atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā sūdzībā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas.

13.3. Ja Pārdevējs, objektīvu iemeslu dēļ, nevar sniegt atbildi 13.2. punktā norādītajā termiņā, tas nekavējoties rakstveidā informē par to Pircēju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta.

13.4. Ja iesnieguma saturs neprasa atbildi pēc būtības, Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas, informē Pircēju, ka attiecīgo iesniegumu Pārdevējs ir saņēmis.

13.5. Ja Pircējs iesniegumā norādījis, ka uz tā iesniegumu nav nepieciešams atbildēt, Pārdevējs var neatbildēt uz šādu sūdzību.

13.6. Ja Pircējs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Pārdevējs atbildi uz iesniegumu nosūta uz Pircēja norādīto adresi. Ja elektroniskā veidā iesniegtā sūdzībā Pircējs nav devis norādījumus attiecībā uz atbildes nosūtīšanu, Sabiedrība atbildi uz sūdzību nosūta tikai elektroniskā veidā.

13.7. Pārdevējam ir tiesības atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:

13.7.1. iesniegumā nav norādīts iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);

13.7.2.  sūdzības teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;

13.7.3. iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;

13.7.4. atbilde uz sūdzību ir dota iepriekš, un tās saturs attiecībā uz iepriekšējā sūdzībā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

13.8. Gadījumos, kas uzskaitīti 13.7. punktā minētajos gadījumos Pārdevējs, norādot pamatojumu, informē Pircēju, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.

 

14. Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi

14.1.  Ņemot vērā, ka Preču sortimentā ir Latvijas Republikā reģistrētas Bezrecepšu zāles un Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.

14.2.  Pie katras no Bezrecepšu zālēm ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8. sadaļu).

14.3.  Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 8. sadaļu).

 

15. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

15.1.  Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.

15.2.  Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.

15.3.  Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kuri Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu vai par to, ja Preču piegāde aizkavējas vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ.

15.4. Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz Distances līgumu, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs Distances līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (traucējumi interneta savienojumā, dabas katastrofas, auto katastrofas, terorisma draudi, karš, streiki, nemieri, valsts iekšējie apvērsumi, valdības rīkojumi, pandēmija, nacionālā mēroga ārkārtas stāvoklis u.c.). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Distances līgumu.

 

16. Distances līguma noslēgšana, Distances līguma termiņš

16.1.  Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs skaidri un nepārprotami apliecina savu piekrišanu noslēgt Distances līgumu un uzņemas pildīt Distances līguma saistības. Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kurai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu pasūtītās Preces.

16.3.  Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir pilnā apmērā veicis samaksu (maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka) par Pasūtījumu.

16.4.  Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildītas saistības, kas izriet no Distances līguma.

 

17. Atlaižu kuponi

17.1. Pārdevējam ir tiesības piešķirt Interneta aptiekas apmeklētājiem un Pircējiem Atlaižu kuponus, piedāvājot tos par piedalīšanos Pārdevēja mārketinga aktivitātēs. Atlaižu kuponā ir kods, kas satur burtu un/vai ciparu kombināciju, ar kuru iepērkoties Interneta aptiekā var saņemt atlaides pirkumam vai saņemt dāvanas (turpmāk tekstā- Kupona kods).

17.2. Katras Atlaižu kuponu kampaņas noteikumi un darbības laiks tiek individuāli norādīts uz drukāta Atlaižu kupona vai digitālajā komunikācijā. Atlaižu kuponiem tiek piešķirts derīguma termiņš, kurš norādīts to izsniedzot.

17.3. Pircējs var ievadīt Kupona kodu Iepirkuma grozā pirms pasūtījuma veikšanas tam paredzētajā laukā. Ja Atlaižu kupona nosacījumi neatbildīs Iepirkuma groza saturam, būs iztecējis to derīguma termiņš vai tas citādi nebūs atbilstošs, Pircējs tiek par to informēts ar vizuālu brīdinājumu.

17.4. Viena Pasūtījuma ietvaros Pircējs var izmantot tikai vienu Atlaižu kuponu. Atlaižu kuponi netiek summēti.

17.5. Atlaižu kupons var tikt piešķirts kā procentu atlaide pirkumam vai konkrētām Precēm, noteikta naudas summas atlaide vai bezmaksas dāvana pie Pasūtījuma.

17.6. Atlaižu kuponus nevar izmantot iegādājoties bezrecepšu medikamentus, Speciālo pārtiku, kompensējamās zāles un kompensējamās medicīniskās ierīces.

17.7. Pārdevējs patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji mainīt Atlaižu kupona noteikumus vai pārtraukt šīs akcijas norisi.

 

18. Strīdu risināšana

18.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.

18.2. Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Interneta veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi: [email protected], vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē: www.ptac.gov.lv.

18.3. Informācija attiecībā uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē (SIT): Eiropas Komisija piedāvā platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē. Šī platforma ir paredzēta, lai atvieglotu ārpustiesas strīdu izšķiršanu saistībā ar līgumsaistībām tiešsaistes tirdzniecības un pakalpojumu līgumos. Platforma pieejama vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

18.4. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

 

19. Citi noteikumi

19.1. Šie Noteikumi ir apstiprināti un stājas spēkā ar 2023. gada 1.decembri.

19.2. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Distances līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem.

19.3. Interneta aptiekas mājas lapu var apmeklēt izmantojot gan stacionāro vai portatīvo datoru, gan viedtālruni vai planšeti, ar šādām pārlūkprogrammām (pārlūkiem): Google Chrome versija 56 un jaunākas versijas, Mozilla Firefox versija 51 vai jaunāka versija, Safari versija 10.1 vai jaunāka versija, Internet Explorer 11 un mobilajām ierīcēm - Android versija 7.0 vai jaunāka, iOS versija 10.3.3 vai jaunāka.

 

Interneta aptiekas EUROAPTIEKA internetā lietošanas noteikumi, V9 01.12.2023.