Preču atgriešana

Garantija un Atteikuma tiesības

1. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apsolījums atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu Preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.

2. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.

3. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

4. Pircējs Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

- Iegādātas Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, kosmētika);

- Iegādāti uztura bagātinātāji, bezrecepšu zāles un medicīnas preces, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi (mitruma, gaismas, temperatūras u.c. ierobežojumi);

- Ja Pircējs atvēris Preces iepakojumu vai, ja iepakojums vai Preces ir bojātas.

5. Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam rakstot uz [email protected], jāaizpilda atteikuma veidlapu, kuru var atrast un lejupielādēt pievienojoties savam lietotāja kontam EUROAPTIEKA internetā vietnē vai adresē https://www.e-euroaptieka.lv/precu-atgriesana. Pēc aizpildītās Atteikuma veidlapas saņemšanas Pārdevējs paziņo Pircējam, ka atteikumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.

6. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Atteikuma veidlapas nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā, Mārupes ielā 35, Rīga, LV-1002. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.

7. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes izmaksas, ja tādas ir bijušas saistībā ar izvēlēto Piegādes veidu – Piegāde ar Kurjeru, 30 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja aizpildītu Atteikuma veidlapu (lēmums atteikties no līguma), un kad Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja bankas norēķina kontu.

8. Pārdevējam ir tiesības aizturēt naudas atgriešanas maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces, no kurām Pircējs vēlas atteikties.

 

Spiediet šeit, lai lejupielādētu atgriešanas veidlapu.